{"COUNTELEMENTS":16.0,"HTML":"\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Ида Галич ответила на вопросы
\r\n\t\t\t\t\t\t
девушки Артема Адамова
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Алекс Малиновский
\r\n\t\t\t\t\t\t
Пойдем Со Мной (LIVE)
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Алекс Малиновский
\r\n\t\t\t\t\t\t
Я Тебя Не Отдам (LIVE)
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Алекс Малиновский
\r\n\t\t\t\t\t\t
Сумасшедшая Любовь (LIVE)
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Миша Марвин рассказал, что должна уметь девушка,
\r\n\t\t\t\t\t\t
чтобы выйти замуж
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Миша Марвин смог
\r\n\t\t\t\t\t\t
объяснить это!
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Валерий Сюткин описал себя
\r\n\t\t\t\t\t\t
одним словом
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
Валерий Сюткин рассказал
\r\n\t\t\t\t\t\t
о своем отношении к блогам
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\t\r\n\t\t\t\t","URL":"/ajax/get_video.cfm?PAGEN_1=3"}